Kuruluş Amacımız

Kuruluş Amacımız

Antalya Gazeteciler Cemiyeti, 14 Ocak 1984 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana geçen sure içinde, tüzüğünün öngördüğü hükümler, Dernekler Yasası çerçevesinde ve gazetecilik mesleğinin gereği olan kamu hizmetine yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır.
 
Cemiyetin kuruluş amacı; Her türlü basın-yayın organlarının, gazetecilik niteliğindeki görevlerinde çalışanlarla, çalıştıranların ekonomik ve sosyal haklarını korumak, geliştirmek ve gelişmesine yardımcı olmak, mesleğin toplum içindeki değerini koruyucu , kollayıcı ve yüceltici çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti 'nin kuruluşundaki temel amaç, yalnız Antalya'da görev yapan gazetecilerin sosyal, kültürel ve ekonomik dayanışmalarını sağlamakla kalmayıp, kamu görevi sayılan mesleğin, geliştirilmesine katkıda bulunmak ve yine cemiyetin kazanç paylaşmak dışında kamuya hizmet veren gazetecilik mesleğinin ortak gayesini gerçekleştirmek ve kamuoyunu olumlu yönde yönlendirmektir.
 
Antalya Gazeteciler Cemiyeti merkezi Antalya'da bulunan Akdeniz Gazeteciler Federasyonun Kurucusu aynı zamanda Türkiye'nin en büyük medya örgütlenmesi olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Kurucusu ve Başkanlar Kurulu üyesdir. 

Antalya Gazeteciler Cemiyeti özerk bir kurluş olup, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu dışında hiç bir medya örgütüne bağlı değildir. 

Antalya Gazeteciler Cemiyeti başta kuruluş merkezi Antalya ve Türkiye'nin tanıtımına yönelik yurt dışında medya örgütleriyle işbirliği yapmaktadır. Bunlar arasında Almanya, Rusya, Çin, Kanada, Polonya, Hollanda, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren medya örgütleri ile işbirliği yapmaktadır.