Kuruluş Amacımız

Kuruluş Amacımız

Antalya Gazeteciler Cemiyeti, 14 Ocak 1984 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana geçen sure içinde, tüzüğünün öngördüğü hükümler, Dernekler Yasası çerçevesinde ve gazetecilik mesleğinin gereği olan kamu hizmetine yönelik faaliyetlerde bulunmuştur.
 
Cemiyetin kuruluş amacı; Her türlü basın-yayın organlarının, gazetecilik niteliğindeki görevlerinde çalışanlarla, çalıştıranların ekonomik ve sosyal haklarını korumak, geliştirmek ve gelişmesine yardımcı olmak, mesleğin toplum içindeki değerini koruyucu , kollayıcı ve yüceltici çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Antalya Gazeteciler Cemiyeti 'nin kuruluşundaki temel amaç, yalnız Antalya'da görev yapan gazetecilerin sosyal, kültürel ve ekonomik dayanışmalarını sağlamakla kalmayıp, kamu görevi sayılan mesleğin, geliştirilmesine katkıda bulunmak ve yine cemiyetin kazanç paylaşmak dışında kamuya hizmet veren gazetecilik mesleğinin ortak gayesini gerçekleştirmek ve kamuoyunu olumlu yönde yönlendirmektir.
 
Türkiye'deki Kamu Yararına Dernekler Statüsünde bulunan İstanbul, Ankara, İzmir, Çukurova ve Bursa Gazeteciler Cemiyetleri'nin öncülüğünde tüm cemiyetlerin bir çatı altında toplanması amacıyla yapılan çalışmalara, Antalya Gazeteciler Cemiyeti de öncülük etmiş, bu hedefe ulaşmak için kurulan Başkanlar Konseyi'nde yer almış, 56 Gazeteciler Cemiyeti başkanının katıldığı toplantıların altıncısına da ev sahipliği yapmıştır.