Faaliyetler

Faaliyetler

Bir Kent, Bir Cemiyet…

Akdeniz’in güçlü merkezi, Türkiye’nin dünya kapısı Antalya… Her açıdan büyüyor, gelişiyor ve geleceğe yürüyor... 
Antalya, Akdeniz’in koynundan kıyıya vuran koca bir incidir.
Milli Mücadele yıllarından beri burada onurlu bir basın yaşıyor. Özgürlük ve bağımsızlığımızı haykırmak üzere gazeteler, dergiler çıkmıştı bu kentte. Şimdi de halkımızın sesini duyurabilmek, hakkımızı koruyabilmek için dönüyor rotatifler. Bugün İstanbul gazetelerinden daha yaşlı ve fakat en az onlar kadar delikanlı yerel gazetelerimiz var Antalya’da. Övüncümüz ve kıvancımız olan gazetelerimiz, dergilerimiz, radyolarımız, televizyonlarımız, ajanslarımız var.    
   Ve bu ilde  tam da doğduğu yerin çizgisinde giden bir gazetecilik örgütü var: Antalya Gazeteciler Cemiyeti! 1984 yılında doğdu, çeyrek yüzyılda büyüdü, gelişti, zaman zaman zorlu eşiklere takıldı, ama yine de engelleri birer birer aştı, Türkiye’nin en büyük beş gazetecilik kuruluşu arasında yerini aldı. 
 
Cemiyet, başından beri Antalya’da oldukça aktif  bir görev sergiledi. Kuruluşunu izleyen yıllarda basının genel sorunlarını tartışmak amacıyla sempozyumlar yaptı, sempozyum kayıtlarının yanı sıra üyelerinin bazı çalışmalarını da kitap olarak yayımladı. Üyeleri arasında daha yoğun ilişki geliştirmeye dönük  “basın baloları” düzenledi. Dışa dönük faaliyetlerini de hiç aksatmaksızın sürdürdü ve  birçok yararlı oluşumun içinde yer aldı. Antalya’da Altın Portakal etkinliklerini düzenleyen AKSAV(Antalya Kültür Sanat Vakfı)’ın ve Türkiye ölçeğinde ise çok büyük bir gazeteci örgütlenmesi olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun kurucuları arasında yer aldı. Federasyon’un Genel Sekreterliği uzun süre Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin bünyesinde kaldı. 
 

Kuruluşundan beri Cemiyet Başkanlığında çok önemli rolleri başaran merhum Nuri Dağtekin ile Sayın Mustafa Yoldaş ve Sayın Erdoğan Kahya’dan sonra Sayın Mevlüt Yeni göreve seçildi. Mevlüt Yeni’nin başkanlığında 2006’da işbaşına gelen Yönetim Kurulu, çeyrek asırlık birikime titizlikle sahip çıkmak ve onu her alanda, her yönden zenginleştirmek için birçok uzun ve kısa vadeli girişimlerde bulundu ve bu girişimlerin kısa vadeli olanlarını başarı ile  sonuçlandırdı. Uzun vadede projelendirilenler de halen devam etmektedir.
 


Bu dönem, Antalya Gazeteciler Cemiyeti, tam anlamıyla toplumsal uzlaşma, dayanışma, danışma ve işbirliğinin merkezi oldu. Çünkü Cemiyet yönetimi, hiçbir ayrım yapmaksızın,   başta ülke için sonra da Antalya için olumlu ve yararlı bulduğu her çalışmaya kapısını ardına kadar açtı, her girişimi bütün gücüyle destekledi. Antalya Gazeteciler Cemiyeti bu yaklaşımıyla, üyelerinin ve toplumun yararına iş ve düşünce üreten merkez konumuna yükseldi.  Cemiyet’in tarihinde sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar hiç bu kadar yoğun olmamıştı. Bu dönemde Antalya ve çevre illerde kamu yönetimiyle de yoğun ve yararlı işbirliği kuruldu. 
 
Antalya Gazeteciler Cemiyeti, eğitimde öncü roller üstlendi bu dönemde. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yanında internetin genç kuşaklarda yararlı kullanımı kampanyasına omuz verdik. Medya okuryazarlığı dersi için Antalya’nın ilköğretim okullarında öğretmenlik de yaptık. Türkiye’de bir tek  Antalya’da Cemiyetimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün pilot uygulamasıyla, ilköğretimde seçmeli olan bu dersi deneyimli üyelerimiz belli sürelerde yürüttüler. Uygulamanın gelecek için yararlı bir deneyim olduğunda kuşku yoktur.
 
                                  
  
Antalya Gazeteciler Cemiyeti,  yine bu dönemde kapsamlı bir öğrenci bursunu hayata geçirdi. İlk yıl 18 öğrenciyle başladığımız bursu,  ertesi öğretim yılı boyunca üyelerimizin 10 çocuğuna daha yaygınlaştırarak toplam 28 çocuğa ulaştırdık. Burs sayısının olanaklar ölçüsünde her yıl artması beklenir.

Basın Akademisi rüya olmaktan çıktı, somut ve sağlam bir proje oldu. Türkiye’de ilk kez ve yalnız Antalya’da olmak üzere ‘Basın Akademisi’ni hayata geçirdik. Uzun bir çaba ve girişim sonunda Avrupa Birliği’nden sağlanan hibe fonuyla üniversite düzeyinde iletişim eğitimi almamış aktif gazetecilere akademik eğitim verildi. Basın Akademisi’nde dört dönem halinde gazeteciliği fiilen yapan fakat bu alanda mesleki eğitim görmemiş olanlar temel gazetecilik eğitiminden geçirildi ve başarı gösteren 100’den fazla  meslektaşımıza diplomaları  törenle verildi. Okullu olmayan gazeteciler, böylece artık AB’nin güvencesinde sertifika sahibi oldular. Bu eşsiz projede, Hollandalı meslektaşlarımızın örgütü tarafından uzanan dost el ve Akdeniz Üniversitesi’nin işbirliği bizi daha da güçlü kıldı.
 
          
 
Antalya Gazeteciler Cemiyeti, kimi çalışmalara Türkiye’de öncülük etmeyi başarırken kendi bölgesinin lider meslek kuruluşu olma görevini asla elden bırakmadı. Basın Akademisi programı kapsamında çevresindeki il ve ilçe merkezlerinde birer medya semineri düzenlenmesi yine son dönemin ürünü. Bu seminerlerde yerel medyanın bölgedeki rolü ve etkinliği çok düzeyli değerlendirmelere konu edildi.

Basın Akademisi gibi başka bir heyecan da yabancı dil eğitiminde yaşanıyor. Temeli yeni atılan bir proje ile Cemiyet üyelerine ciddi bir yabancı dil eğitim desteği veriliyor. 2010 yılında 20 genç gazeteci yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilecek. Cemiyetimiz dış ilişkilerde son dönemde adeta bir şahlanma yaşadı. Nürnberg Basın Kulübü ilk kardeşimiz. Onlarla kurulan ilişkileri daha ileri götürmeye çalışıyoruz. Son Nürnberg ziyaretine, Sayın Mevlüt Yeni’nin çok önemli bir uygulaması damgasını vurdu: Kafileye genç, yurt dışına hiç çıkmamış ve özellikle Nürnberg’i görmeyenlerin dahil edilmesi, kardeş Alman gazetecilerden de övgüler aldı.

        
 
Bu güzel aileye bazı yeni kardeşler daha katılıyor. Hazır olalım, 120 bin üyeli Rusya Gazeteciler Birliği, dış mesleki ilişkilerde yeni dev ortağımız. Yüzlerce Rus meslektaşımız, değerli turizmcilerimizin desteğiyle Beldibi’nde bir medya forumunda ağırlandı ve Türk gazetecilerle çok düzeyli panellerde bir araya getirildi. Ayrıca Cemiyetimiz, Mayıs 2010 da çok büyük bir gazetecilik buluşmasına, tam 60 ülkeden yaklaşık 3 bin gazeteciyi Antalya’da ağırlamaya hazırlanıyor. Dünya medyasının Antalya’daki bu büyük organizasyonuna cemiyet olarak ev sahipliği yapıyor olmamızın şimdiden heyecanı içindeyiz.
 
     
 
Bunun dışında Cemiyetimiz dış ilişkilere yeni bir boyut kazandırarak Antalya’nın tanıtımına katkı sağlamak ve üyelerimizin ufkunu açmak üzere Almanya, Rusya, Polonya, Hollanda ve Macaristan gazetecilik meslek kuruluşlarıyla partnerlik yaparak, gazeteci değişim projeleri yanında sosyal ve kültürel alanlarda işbirliği yapıyor.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti, üyesi olsun olmasın bütün gazetecileri uygun fırsatlarda bir araya getirmeyi görev sayıyor, üyelerimizin kaynaşmalarına fırsat açacak sosyal ve kültürel projelere büyük önem veriyor. Her yıl yapılageldiği gibi, son dönemde de kesintisiz yılın gazetecilerini belirledik , onların bu emeklerini ödüllerle taçlandırdık. Gazetecilik ödüllerimiz kentte saygınlık simgesi oldu. Her yıl yinelenen yılın gazetecileri ödüllerini, bize yakışan ortamlarda yine bize yaraşan yüksek nitelikte törenlerle dağıtılıyoruz.
 
     

              
 
Bununla kalmadık, meslekte en az 40 yılını geçirmiş olan üyelerimizi de onurlandırdık. Bilgilerini ve deneyimlerini başımıza taç ettiğimiz bu büyüklerimizle her zaman övünüyoruz. Onları saygın bir plaketle selamladık ve bir tekne gezisinde onları genç meslektaşlarımızla bir araya getirdik.
 
    
 
Gazetecilik örgütlerinin bayramlarda gazete çıkarmaları eski yıllardaki kadar kolay olmasa da zorlukların ardına sığınmadan, kuşkusuz ki üyelerimizin desteğiyle ve elbirliğiyle hiç aksatmadan gazetelerimizi çıkardık.
 

 
Cemiyetimiz, üyelerimize daha uygun ve geniş bir yerde hizmet verebilmek için Kaleiçi’ndeki bir kamu binasını kiraladı.Restorasyonu ve tefrişi tamamlanan bu yeni binamızda her türlü bilimsel toplantı, seminer ve eğitim çalışmasını yapabilme gücüne kavuştuk. Yeni yerimizde kültür sanat faaliyetlerinin icra edileceği bir sergi salonu, geniş bir kütüphane ve basın müzesi yer almaktadır. Artık Antalya’nın tam kalbindeyiz. Böylece üyelerimize, Antalya dışından gelecek medya çalışanlarına ve kentli hemşerilerimize kültürel ve sosyal çalışma olanaklarımızı sunabileceğiz. Öteden beri Gazeteciler Cemiyeti’nin demokratik atmosferinde görüşlerini rahatça dile getirebilen kurum ve kuruluşlar, artık basın toplantılarını daha donanımlı bir ortamda yapabiliyorlar. Bütün bu çalışmalarla Akdeniz’in en büyük basın merkezini yaratmış olmaktan dolayı, başta Antalya Valisi Sayın Alaaddin Yüksel olmak üzere, emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.
 
          
 
Dönemimizde, gazeteci nerede ise Cemiyetimiz orada oldu. Meslektaşlarımızın, görevlerini başı dik ve gururla yapabilmeleri yolunda Cemiyetimiz yönetimi hiçbir girişimden kaçınmadı. Antalya Gazeteciler Cemiyeti, bu dönemde de meslektaşlarımızın hep arkasında oldu. Basının görevini daha özgürce yerine getirebilmesinin önüne zaman zaman engeller çıktı. Ancak hiçbiri bizi yıldırmadı ve meslektaşlarımıza sahip çıkmaktan geri durmadık. Basının sesini daha gür kılabilmek adına Batı Akdeniz’deki meslek örgütleriyle ilişkilerimizi durmadan geliştiriyoruz. Antalya, Isparta, Burdur, Afyon ve Alanya’daki kardeş örgütlerle bir güç birliği platformu oluşturduk.
 
          
 
Cemiyetimiz Antalya’nın saygın bir kuruluşu olma yolunda bu dönem de çok büyük adımlar attı ve gazeteciler olarak kamuoyunun gündeminden düşmedik. Özellikle yerel basında çalışan arkadaşlarımızın, şikâyetlerini yerinde ve zamanında değerlendirerek çözümler üretildi. Bunun yanında gazetecilerin, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmasını teşvik edici spor turnuvaları ile meslektaşların yorgunluklarını biraz hafifletmelerine yardımcı olundu.

Dernek lokalimiz de yeniden düzenlenmiş, yeni müstecirle üyelerimize hizmet vermeye devam etmektedir. Cemiyetimiz faaliyet sınırlarını her yönden bu kadar genişletirken üye sayısı da durmadan yükseliyor. Cemiyetin üye sayısı iki buçuk yıl önce 239 iken, bugün 311 kişilik dev bir aile olduk. Bu onurlu kapıdan yeni giren üyelerimize de büyük güven duyuyoruz.
 

 
Cemiyetimiz meslektaşlarımızın saygınlığını ve kamuoyu içinde vazgeçilmezliğini devam ettirmek için faaliyetlerine bu gün olduğu gibi yarında devam etme azmindedir.
Saygılarımızla.

Mevlüt YENİ
Antalya Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı