DUYURU 147-AGC YARISMA DUYURUSU

DUYURU 147-AGC YARISMA DUYURUSU

                                            DUYURU (147)
Antalya Gazeteciler Cemiyeti tarafından basın-yayın mensuplarının mesleki başarılarını ödüllendirmeyi amaçlayan geleneksel “ANTALYA BASIN ÖDÜLLERİ YARIŞMASI” ve “HASAN ÖZKAY FOTOĞRAF YARIŞMASI” bu yıl da yapılacaktır. Her iki yarışma için de son katılım tarihi  31 Ocak 2019  olarak belirlenmiştir.Yarışmaya Antalya Gazeteciler Cemiyeti Üyeleri ile Antalya ve ilçelerinde fiilen gazetecilik yapan arkadaşlarımız katılabilecektir.Her iki yarışmamıza ait “Yönetmelikler” ve “Katılım formu” temini için Cemiyet merkezimizden, facebook sayfamızdan ya da sitemizdeki DUYURU sayfasından  (www.agc.org.tr) adresimizden  ulaşabilirsiniz.
 
AGC YÖNETİM KURULU
 
ANTALYA BASIN ÖDÜLLERİ YARIŞMASI
A)Yazılı Basında Yılın Gazetecileri:
     a)Haber 
     b)Araştırma-İnceleme
     c)Röportaj 
     d)Güncel Yazı 
     e)Spor Haberi 
     f)Ekonomi  
     g)Turizm
B)Televizyon
     a)Haber 
     b)Program 
     c)En İyi Görüntü
C) Yılın Radyocusu (Her türlü program veya haber)
D) Sayfa Tasarım (Gazete-Dergi)
E) Yılın İnternet Gazetesi (İçerik ve görsel acıdan bir bütün olarak)
F) Genç İletişimci Ödülü
G) Nuri Dağtekin Özel Ödülü :Yukarıdaki alanlarda o yıl ödül almaya hak kazananlar              
     dışında, son bir yıllık çalışması dikkate alınarak, herhangi bir yayın organına veya        
     gazeteciye özel ödül verilir. Özel ödül, Seçici Kurul dışında doğrudan Cemiyet Yönetim
     Kurulu’nca belirlenir.
H)AGC KURUM ÖZEL ÖDÜLÜ: Özel ödül, Seçici Kurul dışında doğrudan Cemiyet Yönetim Kurulu’nca belirlenir.
 
Not:Her aday yarışmaya sadece “Her dalda ve sadece 1’er(birer)  eser ile katılabilir.
 
HASAN ÖZKAY FOTOĞRAF YARIŞMASI
A) Haber Fotoğrafı
B) Spor Fotoğrafı
C) Turizm Fotoğrafı
D)Doğa-Çevre Fotoğrafı
E)Kültür- Sanat Fotoğrafı
F)Siyaset Fotoğrafı
 
Not:Her aday yarışmaya her dalda en çok beşer yapıtla katılabilir. 
 
05.01.2019


2018AGC YARIŞMA FORMU

2018HASANÖZKAY KATILIM FORMU


                            ANTALYA GAZETECİLER CEMİYETİ
               “ANTALYA BASIN ÖDÜLLERİ” YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

 
AMAÇ VE KAPSAM: 
 
MADDE : 1- Antalya Gazeteciler Cemiyeti (kısaca “Cemiyet” olarak anılacaktır), Antalya’da çalışan basın ve yayın mensuplarını üstün nitelikli çalışmalara teşvik etmek, onların mesleki başarılarını desteklemek ve toplumda gazetecilik faaliyetlerine ilgi uyandırmak amacıyla her yıl, “Antalya Basın Ödülleri” adı altında (kısaca “ödül/ödüller” diye anılacaktır) bir yarışma düzenler.
MADDE: 2- Yarışma yazılı basın (gazete, dergi, ajans,), televizyon, radyo ve internet yayıncılığı alanlarını kapsar. Yarışmanın ana başlıkları şunlardır:
 
A)Yazılı Basında Yılın Gazetecileri:
     a)Haber 
     b)Araştırma-İnceleme
     c)Röportaj 
     d)Güncel Yazı 
     e)Spor Haberi 
     f)Ekonomi  
     g)Turizm
B)Televizyon
     a)Haber 
     b)Program
     c)En İyi Görüntü 
C) Yılın Radyocusu (Her türlü program veya haber)
D) Sayfa Tasarımı (Gazete-Dergi)
E) Yılın İnternet Gazetecisi (İçerik ve görsel acıdan bir bütün olarak)
F)   İl genelinde üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksek okullarında iletişim, gazetecilik alanlarında öğrenim gören öğrencileri teşvik etmek amacıyla ‘GENÇ İLETİŞİMCİ ÖDÜLÜ’ verilecektir. yarışmaya katılacak adaylar  ‘HABER’  VE ‘FOTOĞRAF’ dalında katılabilir. cemiyetin yarışma yönetmeliği gereği  eserlerin başka bir kurum ya da kuruluş tarafından ödüllendirilmiş yapıtlar olmaması gerekmektedir. Başka yarışmada ödül alan eserler yarışma dışı kalacaktır.
 
G) Nuri Dağtekin Özel Ödülü :Yukarıdaki alanlarda o yıl ödül almaya hak kazananlar              
     dışında, son bir yıllık çalışması dikkate alınarak, herhangi bir yayın organına veya        
     gazeteciye özel ödül verilir. Özel ödül, Seçici Kurul dışında doğrudan Cemiyet Yönetim
     Kurulu’nca belirlenir.
H) AGC Kurum Özel Ödülü: Özel ödül, Seçici Kurul dışında doğrudan Cemiyet Yönetim                   Kurulu’nca belirlenir.
KATILMA KOŞULLARI:
MADDE : 3- 
a) Yarışma Cemiyet üyelerine, sarı basın kartı olan veya sigortalı olarak çalıştıklarını belgeleyen gazetecilere açıktır.İnternet gazeteciliği dalında yarışmaya aday gösterilecek sitenin basın-yayın mevzuatına uygun olarak kurulmuş olması ve işletilmesi zorunludur.
 
b) Cemiyet Yönetim Kurulu üyeleri ile o yılki ödüller için oluşturulan Seçici Kurul’un üyeleri yarışmaya katılamazlar.
 
c)Başka bir kurum ya da kuruluş tarafından ödüllendirilmiş yapıtlar yarışma dışı bırakılır.
 
d)Ödüle aday yapıtlar önceki yıl içinde (1 Ocak -31 Aralık arasında) yayınlanmış olmalıdır. Yayın bir dizi halinde günlere bölünmüşse başlangıç tarihi esas alınır.
 
e)Her aday yarışmaya her dalda ve sadece bir “1’er (birer)” yapıtla katılabilir.
 
f)Yarışmaya bir ekip çalışması olan ürünlerle katılmak mümkündür. Bu durumda ekipteki bütün adayların başvuruyu imzalamış olmaları gerekir. Ekipte yer alan herhangi bir aday ayrıca kendi yapıtıyla da yarışmaya katılmışsa ekip dışı tutulur.
 
MADDE 4: Yarışmaya katılım;
a)Adayın doğrudan başvurusu, 
b)Çalıştığı kuruluş ya da kurumun yayın sorumluları tarafından yapılacak başvuru ile mümkündür.
 
KATILIM SÜRESİ VE ÜRÜN TESLİMİ
MADDE :5- Yönetmeliğin 3.maddesinde belirlenen koşullara uyan adaylar eserlerini en geç 23 Şubat  saat 17.00 ye kadar Antalya Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreterliğine en az 5 nüsha olarak ulaştırmalıdırlar.Adaylar son katılma gününü beklemeden eserleri yayınlandıktan hemen sonra da başvurabilirler ( 5 nüshadan 4’ü’u fotokopi olabilir)
Radyo ve televizyon eserlerinin Genel Sekreterliğe aynı süre içinde ses bandı, film, CD veya DVD olarak ulaştırılması gereklidir.
İnternet Gazeteciliği dalında katılacak olanlar, ilgili sayfalarını okunaklı 5 adet çıktı ve ayrıca CD, taşınır bellek veya benzer bir gerece yüklemiş olarak teslim edeceklerdir.
 
MADDE : 6- Adaylar başvuru yazılarında aşağıdaki bilgileri açık bir biçimde belirtmek zorundadırlar:
a) Adı,Soyadı,
b) Eserin yayınlandığı gazete, dergi, ajans bülteni, TV,  radyo ve internet sitesi ve yayın tarihi,
c) Eserin başlığı,
d) Katıldığı dal,
Yarışmaya aday olan yapıtlar için başvurularda hangi dala aday olunduğu açık biçimde belirtilmelidir.Türüne uymadığı için yarışma dışı bırakılan yapıtlardan seçici kurullar sorumlu değildir.
e) Televizyon program ve haber videosu yayınlanmış olmalı, CD , DVD olarak veya taşınır bellek gönderilmelidir.
f) Adayın Sarı Basın Kartı numarası ve düzenlenme tarihi belirtilmeli, kısa bir özgeçmişi ve bir vesikalık fotoğrafı başvuruya eklenmelidir.
g) Basın Kartı yoksa ilgili yasaya göre çalıştığını belgeleyen yayın organı yetkilisinin yazısı gereklidir.
Antalya Gazeteciler Cemiyeti üyeleri son iki bentteki bilgileri eklemek zorunda değildir.
.
SEÇİCİ KURUL OLUŞTURULMASI VE KURULUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ
MADDE : 7- Secici Kurul, her yıl Cemiyet Yönetim Kurulu’nca, gazetecilikteki deneyim ve başarısı kanıtlanmış ya da toplumda kanaat önderliği nitelikleri bulunan kişiler arasından 5 kişiden az olmamak ve tek sayıdan oluşmak üzere yeniden belirlenir. Yönetim Kurulu, gerekli görürse kendi üyelerinden birini Seçici Kurul’da görevlendirebilir. 
 
MADDE :8 – a)Seçici Kurul yarışmaya katılım süresinin dolmasından sonra toplanarak bir başkan ve bir yazman seçer.
b)Seçici Kurul puanlama, değerlendirme ve oylama usul ve yöntemlerini kendisi belirler.
c)Her dalda bir yapıta ödül verilir. Ekip halinde katılım dışında hiçbir dalda ödül bölüştürülemez.
d)Seçici Kurul, herhangi bir dalda ödüle değer eser tespit edip etmemekte özgürdür.
e)Bu yönetmelikte sayılanlar dışında “mansiyon”, “teşvik”, “jüri özel” ya da benzeri adlarla ödül verilebilir.
 
 
ÖDÜLLER
MADDE : 9- Her daldaki yılın başarılı gazetecilerine mesleği simgeleyen bir plaket ve onur belgesi verilir. Ekip olarak ödül kazanılması halinde eserin sahipleri iki gazeteci ise mesleği simgeleyen plaket ve onur belgeleri adlarına düzenlenir,.İkiden fazla eser sahibi bulunması durumunda plaket yayın kuruluşu, onur belgesi gazeteciler adına düzenlenir.
MADDE . 10- Ödüller her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir tarihte düzenlenecek bir törenle dağıtılır.
ÇAĞRI DUYURUSU:
MADDE : 11- Antalya Gazeteciler Cemiyeti bu yönetmelik hükümlerini anımsatan bir özetle üyelerine Ocak ayı içersinde yazılı çağrıda bulunur. Çağrı kamuoyuna da iletilir.
UYGULAMA
Madde: 12- Cemiyet Yönetim Kurulu’nun  Aralık 2016 tarihli  toplantısındaki değişikliklerle kabul edilen bu yönetmelik 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

                HASAN ÖZKAY FOTOĞRAF YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ
 
MADDE : 1-Antalya Gazeteciler Cemiyeti (kısaca “Cemiyet” olarak anılacaktır).Antalya’da yaşamış ve foto muhabirliğinde isim yapmış olan merhum Hasan ÖZKAY adına foto muhabirlerini özendirmek ve mesleki başarılarını  ödüllendirmek amacıyla her yıl “HASAN ÖZKAY FOTOĞRAF YARIŞMASI” adıyla (kısaca “yarışma” diye anılacaktır) bir yarışma düzenler.
 
MADDE :2-Yarışma aşağıdaki dallarda siyah/beyaz ya da renkli fotoğrafların katılımıyla yapılabilir:
A) Haber Fotoğrafı
B) Spor Fotoğrafı
C) Turizm Fotoğrafı
D) Doğa-Çevre Fotoğrafı
E) Kültür-Sanat Fotoğrafı
F) Siyaset fotoğrafı
 
MADDE :3-
a)Yarışma Cemiyet üyelerine, sarı basın kartı olan gazetecilere veya sigortalı olarak çalıştıklarını belgeleyen gazetecilere açıktır.
b)Cemiyet Yönetim Kurulu üyeleri ile o yılki ödüller için oluşturulan Seçici Kurul’un üyeleri yarışmaya katılamazlar.
c)Başka bir kurum ya da kuruluş tarafından ödüllendirilmiş yapıtlar yarışma dışı bırakılır.
d)Her aday yarışmaya her dalda en çok beşer yapıtla katılabilir
e)Yarışmaya bir fotoğraf yalnızca tek bir kategoride katılabilir.
Örneğin; aynı fotoğraf hem haber, hem de (Spor-Turizm-Çevre-Sanat-Expo) dallarında gönderilemez. Tespit edildiğinde de iki fotoğrafta tasnif dışı bırakılır.
f)Yarışmaya katılacak olan eserler CD veya DVD  olarak YÜKSEK ÇÖZÜNÜLÜRLÜKTE JPEG formatında kayıt edilmelidir.
g)Her fotoğrafın İNFO’suna 5 rakamlı rumuz ve hangi dalda katıldığı yazılacaktır.CD veya DVD’ye sadece RUMUZ yazılacaktır.
Diğer kimlik bilgileri, ayrıca kapalı bir zarf içinde eserle birlikte verilecek.Değerlendirme bittikten sonra bu zarflar açılarak eserin kime ait olduğu belirlenecektir.
h)Ödül kazanan fotoğrafların her türlü kullanım ve telif hakkı Antalya Gazeteciler Cemiyeti’ne ait olacaktır.
 
MADDE :4-Adaylar kapalı zarf içinde verecekleri başvuru yazılarında aşağıdaki bilgileri açık bir şekilde belirtmek zorundadırlar:
a)Adı Soyadı
b)Eserin rumuzu
c)Katıldığı dal
 
 
 
KATILIM SÜRESİ VE ÜRÜN TESLİMİ:
MADDE :5-Yönetmeliğin 3.maddesindeki koşullara uyan adayların eserlerini en geç 23 Şubat saat.17.00’ye kadar Antalya Gazeteciler Cemiyeti Sekreterliğine teslim etmeleri gerekir.
 
SEÇİCİ KURUL OLUŞTURULMASI VE KURULUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ    :
Madde :6-Seçici Kurul; her yıl Cemiyet Yönetim Kurulu’nca, gazetecilikteki deneyim ve başarısı kanıtlanmış ya da fotoğraf sanat ve eğitiminde öne çıkmış kişiler arasından 5 kişiden az olmamak ve tek sayıdan oluşmak üzere yeniden belirlenir.Yönetim Kurulu gerekli görürse kendi üyelerinden birini Seçici Kurul’da görevlendirebilir. Seçici Kurul oluşturulduktan sonra varsa yedekleriyle birlikte kamuoyuna açıklanır.
Seçici Kurul çalışmalarını aşağıdaki çerçevede yürütür:
a)Seçici Kurul yarışmaya katılım süresinin dolmasından sonra bir başkan ve bir yazman seçer. Seçici Kurul puanlama, değerlendirme ve oylama usul ve yöntemlerini kendisi belirler.
b)Her dalda sadece bir yapıta ödül verilir.
c)Seçici Kurul, herhangi bir dalda ödüle değer eser tespit edip etmemekte özgürdür.
d)Bu yönetmelikte sayılanlar dışında “mansiyon”, “teşvik”, “jüri özel” ya da benzeri adlarla ödül verilebilir.Ancak Seçici Kurul, sergilenmeye değer eserleri de belirler.
 
ÖDÜLLER :
MADDE :7-Her daldaki yılın başarılı fotoğraflarının sahiplerine mesleği simgeleyen bir plaket ve onur belgesi verilir.
 
MADDE :8-Ödüller her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir tarihte Seçici Kurul sonuçları alındıktan sonra belirlenecek bir tarihte törenle dağıtılır.
 
ÇAĞRI DUYURUSU :
MADDE :9-Antalya Gazeteciler Cemiyeti bu yönetmeliği ve başvuru kabullerini Ocak ayı içersinde basın yoluyla ilgililere ve kamuya duyurur.
 
MADDE:10-Cemiyet Yönetim Kurulu’nun  Aralık 2016 tarihli toplantısındaki değişikliklerle kabul edilen bu yönetmelik 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.