Antalya Dergi Tarihi

Antalya Dergi Tarihi

Temmuz 1920'de Ankara'da kurulan Muallim ve Muallimeler Cemiyeti'nin Anadolu'daki en etkin şubelerinden biri, Antalya'da Ekim 1920'de kurulan Muallimler Cemiyeti'dir. Cemiyet, kuruluşuyla birlikte “Yeni Hayat” adlı bir dergi çıkarmaya başlamış; kuruluş amacını ve tüzüğünü, derginin ilk sayısında yayımlamıştır. Özellikle eğitim ve öğretimin önemi üzerinde duran dergi, öğretmenler arası birlik ve dayanışmayı pekiştirme çabasının yanı sıra , Kurtuluş Savaşı'nı destekleme yolunda etkin bir politika izlemiştir. Derginin sorumlu müdürü Hakkı Nezihi Bey'di.
 
Yukarıda sözü edilenlerden başka Antalya'da Cumhuriyet sonrası yayımlanan gazete ve dergiler şunlardır: Borsa Komiseri Azmi Bey'in Tenvir Gazetesi, 9 Mart 1925'de günlük Akdeniz Gazetesi; haftada iki kez 300-400 adet basılan Yeni Türkiye Gazetesi (1.1.1926); Resmi Antalya (29.10.1927) adlarındaki gazeteler Antalya'nın yayın hayatına katıldılar.
 
TÜRK AKDENİZ DERGİSİ

Antalya Halkevi'nin çıkardığı Türk Akdeniz dergisi 1 Şubat 1936'da yayımlanmaya başladı. Bu dergi dönemin en önemli yayın organlarından biridir. İki ayda bir çıkan derginin Yazıişleri Müdürlüğünü Kemal Kaya, Genel Müdürlüğünü ise Muammer Lütfi Bahsi yapıyordu. Yerel tarih araştırmaları için hala önemli bir kaynak olan derginin, özellikle Cumhuriyet'in 15. yılı dolayısıyla çıkardığı, 29 İlkteşrin 1938 tarihli 11. ve 12. sayıları ayrı bir değer taşımaktadır. Şubat-Temmuz 1944 tarihli 32-34 sayısıyla Antalya basın hayatına veda eden dergiye emek veren isimlerden bazıları şunlardı: S.Fikri Erten, Dr. Ali Sami Yen, Hamit Macit Selekler, Faruk Ediz, Dr. Burhanettin Onat, Şaban Tüzün, Reşad Oğuz, Cemal Gültekin, Naci Kum, Tayyar Anakök, Kemal Özkaynak, Tahsin Özdemir ve Ekrem Reşit Uluç. Halkevi'nin çıkardığı ve iki aylık olarak 34 sayı yayımlanan Türk Akdeniz dergisi, yayın hayatında Antalya halkına büyük bir kültür hizmeti vermiştir.
 
SON ELLİ YILDA ANTALYA'DA ÇIKAN DERGİLER
 
Kırkmerdiven. Antalya Kültür ve Edebiyat Dergisi: Kırkmerdiven dergisi; 1990 yılının Şubat ayında Salih Mercanoğlu ve Hasan Varol'un önerisiyle fikir olarak ortaya çıkan Nuri Erkal ve Yunus Yaşar'ın da katılımlarıyla fotokopi olarak yayınlanan dergiden Salih Mercanoğlu, 4. sayıdan sonra çekildi. İlk onbir sayının sahipliğini İsmet Dikmen'in, Genel Yayın yönetmenliğini Ali Oğuz Kehya'nın ile Yunus Yaşar'ın ve bir süre sonra da Nuri Erkal'ın yaptığı bu edebiyat dergisi, Nuri Erkal'ın özel gayretleri ile 44. sayıya kadar ulaşmıştır.
 
Akdeniz Sanat: Kültür ve Edebiyat Dergisi. Sahibi ve Genel yayın Yönetmeni H. Cahit Kerse. İlk sayısı Mart 1991'de çıkan dergi, beş sayı yayınlanmıştır.
 
Kedi: Edebiyat ve Seçki Dergisi, Sahibi ve Genel yayın Yönetmeni H. Cahit Kerse. İlk sayısı Ocak 1992'de çıkan dergi, 17 sayı çıkmıştır.
 
İnsan Kültür ve Edebiyat Dergisi: Sahibi ve Genel yayın Yönetmeni H. Cahit Kerse. İlk sayısı Ağustos 1994'te çıkan dergi, Eylül 1996 tarihine kadar 25 sayı yayınlanmıştır. Yayın kurulu: Hasan Şişli, Cemil Koksal; Miyase, Salih Mercanoğlu ve Ergün Özsoy.
 
İnsan Şiir Defteri: Sahibi ve Genel yayın Yönetmeni H. Cahit Kerse. Ocak 1998 tarihinden tarihinden itibaren yedi sayı yayınlanmıştır.
 
Bahçe dergisi: Edebiyat ve Seçki Dergisi. Sahibi: Mehmet Tosun. Genel Yayın Yönetmeni H. Cahit Kerse'nin, Şerif Erginsay'ın Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı iki aylık edebiyat dergisi, Mayıs 1998 yılında başladığı yayın hayatını Mayıs 2003'te noktalanmıştır.
 
Simge Kültür ve Edebiyat Dergisi: Emine Tutar'ın sahibi ve Hüseyin Cahit Kerse'nin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı iki aylık tematik edebiyat dergisi Kasım 2001 ayında yayınına başlayan dergi, bugün de yayını sürdürmektedir.
 
Antalya Rehber Dergisi: Antalya Profesyonel Turist Rehberi Derneği'nin yayın organı olarak çıkarılan Antalya Rehber Dergisi Ocak 1989 ayından itibaren Ocak 1999 ayına kadar, 112 sayı çıkmıştır. Sahipliğini Dernek başkanlarının yaptığı derginin Genel Yayın Yönetmenliğini Hüseyin Çimrin yapıyordu.
 
Grün Magazin: Temmuz 1991 ayında yayın hayatına atılan 1995 yılına kadar Almanca olarak yayın hayatını sürdüren bu dergi'nin yayımcısı Muammer Karabulut idi.
 
Antalya Magazin. 1993 yılında yayın hayatına atılan Almanca-İngilizce olarak yayınlanan Resam Tanıtım Yayıncılık ve Matbaacılık Limited Şti. şirketi adına Yusuf Kozak tarafından çıkarılan bu turistik içerikli derginin genel müdürlüğünü Nizamettin şen yapıyordu. Şef Redaktör İ.Alpay Gökmen, Genel yayın Yönetmeni Durali Yağcı idi.
 
Mosaik Türkei Dergisi: Gökcek-Tur Ltd. Şti. tarafından Ocak 1995 ayında ilk sayısı çıkarılan, sahipliğini Ercan Gökcek ve Genel Yayın Yönetmenliğini Hüseyin Çimrin'in yaptığı turistik içerikli bu Almanca dergi, 1997 yılı sonuna kadar yayınını sürdürmüştür.
 
Morca Dergisi: Antalya Sanatçılar Derneği (Ansan) nin yayın organı Ansan Sanat olarak 4 sayı yayımlanan Antalya Sanatçılar Derneği'nin yayın organı 5. sayıdan itibaren Morca adıyla yayımlanmaya başlandı. Sahibi ve yazıişleri müdürlüğünü Antalya Sanatçılar Derneği adına Turgay Değirmenci'nin yaptığı derginin asıl yükünü 'imeceye katılanlar' olarak Zekeriya Ekinci ve Musa Öz çekiyor Musa Öz ve Zekeriya Ekinci yönetiminde çıkan bu derginin yayını ancak birkaç yıl sürmüştür.
 
Mavi Portakal: Antalya Tömer'in çıkardığı Tömer'in Mavi Portakal dergisi, Ergün Özsoy, Dursun Köse'nin ve Deniz Şencan'ın katkıları ile çıkan bu dergi de uzun soluklu olamamış; Ağustos 1995 Özel Sayısı ile üç yıllık bir yayından sonra kapanmıştır.
 
Detay Aylık Dergi: Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri müdürlüğünü Ercan Gökcek'in, Genel Yayın Yönetmenliğini Hüseyin Çimrin'in yaptığı bu dergi, Ağustos 1999'da ancak bir sayı çıkmıştır.
 
Türk Akdeniz 2000 Dergisi: Antalya Kültür Müdürlüğü'nün sahipliğinde, Ahmet Tüzün'ün editörlüğünde çıkan ve yıllık olarak çıkarılması düşünülen bu kültür dergisi, Ocak 2001'de yalnız bir sayı çıkmıştır.
 
Altın Portakal: Aksav Yönetim Kurulu adına sahipliğini Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kumbul, genel yayın yönetmenliğini Giray Ercenk'in yaptığı ve Ocak 2993 tarihinde yayın hayatına başlayan bu dergi, genellikle Aksav'ın çalışmaları ile Antalya'daki sanatsal etkinliklere sayfalarına yer vermektedir.
 
Antalya Life: Ocak 2001'de iki aylık olarak Ayla Çekiç sahipliğinde yayıma başlayan derginin genel yayın yönetmeni Şennur Gönül; sorumlu yazıişleri müdürü Ayşen Ovalı'dır.
 
Tourism Today: Kasım 2002 ayında yayım hayatına atılan bu turizm dergisinin sahibi serdar Karaduman; yazı işleri müdürü Mustafa Yiğit'tir.
 
Antalyalılar Dergisi: Ocak 2003'te iki aylık olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi desteğinde ve sahipliğinde yayın hayatını başlatan bu derginin Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Oruçoğlu, Yazıişleri Müdürü İbrahim Akkaya, tarih danışmanları Hüseyin Çimrin, Oktay Ekinci, Prof. Dr. Fahri Işık, Cemil Cahit Sönmez'dir. Dergide Antalya'da yaşayan Antalyalıların aile tarihle yayınlanmaktadır.
 
Tourism World: Sahipliğini Bilal Çelikbaş; genel yayın yönetmenliğini Haluk Ünsel ve sorumlu yazıişleri müdürlüğünü Kurtuluş Babalıoğlu'nu yaptığı iki aylık bu turizm dergisi, Mayıs 2003 ayında yayın hayatına başladı.
 
Akdeniz Scoop: Magazin türü bir dergi olan iki aylık Akdeniz Scoop dergisi, Ağustos 2003 ayında yayın hayatına atıldı. Sahibi Ramazan Kalkan; genel yayın yönetmeni Vedat Şahin; sorumlu yazıişleri müdürü Nalan Kalkan'dır.
 
Akdeniz'de Eğitim Dergisi: Sahipliğini Ömer Faruk Güder'in yaptığı ve ilk sayısı Ekim 2001 ayında yayımlanan bu dergi, genellikle Antalya'nın eğitim dünyası, okulları ve dershaneleri yazı konularını oluşturmaktadır.
 
Popüler Antalya Dergisi: Sahipliğini Emir Ajans yayıncılık Organizasyon Reklam Ticaret adına N. Gülçin Baysal'ın yaptığı ve ilk sayısı Eylül 2004 yılında yayınlanan derginin sorumlu yazıişleri müdürü ve genel yayın yönetmeni Ahmet Acarer'dir.
 
Antalya'da bu dergilerden başka çeşitli meslek kuruluşlarının yayınladığı dergiler vardır. Bunlardan Akdeniz Otelciler Birliği'nin yayınladığı Resort; Antalya ticaret ve Sanayi Odası'nın Atso Dergisi, Mimarlar Odası'nın, Ansiad'ın, Antalya Barosu'nun kendi adlarını taşıyan dergileri zaman zaman zengin içerikleri ile dikkati çekmektedir.