AGC'den Yerel Gazete Temcilcileri Hakkında Soruşturma Açıklaması

AGC'den Yerel Gazete Temcilcileri Hakkında Soruşturma Açıklaması

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’ndan açıklama:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/15849 sayılı soruşturması kapsamında yerel gazete temsilcilerinin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrılmasının ardından yaşanan gelişmeler, Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun daveti ile gazete temsilcilerinin de katıldığı toplantıda değerlendirildi. Toplantıda, bundan sonraki süreç, izlenecek yol ve yöntem üzerine fikir alışverişi yapılmıştır.
Toplantının açılışında, 12 Nisan Cuma günü yapılan Cemiyet Yönetim Kurulu toplantısı neticesinde Başkan Mevlüt Yeni’nin Cumhuriyet Savcılığı nezdinde yanlış anlamaların ortadan kaldırılmasına yönelik girişimleri de değerlendirilmiştir. Toplantıda şu konu başlıkları altında bir değerlendirme ve tespit yapılmıştır:

1- Devam eden bir yargı süreci yaşandığından, gelişmelerin soğukkanlı bir şekilde değerlendirilip, bilgi sahibi olunduktan sonra kamuoyuna açıklama yapılması bugüne bırakılmıştır.

2- Öncelikle, Emniyet marifetiyle yerel gazetelerin sırayla ifadeye çağrılması ve konunun kamuoyuna duyuruluş biçimi basın camiasını rencide etmiştir.

3- Önemle belirtmek gerekir ki, gazete işletmeleri İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de olduğu gibi belediyelerin ilanlarını yayınlar, gazete satar, abonelik karşılığı belediyelere gazete gönderir. Suçlamaların odağındaki ilçe belediyesi ile yapılan iş de bu kapsamdadır.

4- Kaldı ki her biri birer ticari işletme olan gazete işletmelerinin faaliyet konusuna göre belediyelerle ticari ilişki içinde olması da doğaldır.

5- İddiaların temelini, Belediye Basın Müdürü’nün Belediye Başkanı aleyhine haber yapılmasını önleme; bunun yerine lehte haber çıkmasını teminen esnaftan mal alınmış gibi işlem yaptırarak elde ettiği geliri gazetelere dağıttığı yönündedir. Bu durumda el altından, resmi olmayan yollardan para dağıtıldığı iddiası üzerinde durulması gerekir.

6- Oysa soruların tamamına yakını gazetelerde yayınlanan ilanlar ya da yapılan gazete abonelikleri için kesilen faturalara ilişkindir.

7- Hal böyle olunca gerek meslektaşlarımız arasında gerek kamuoyunda “mesleğin yapılış biçimi sorgulanıyor” izlenimi uyanmıştır.

8- Bu tür soruşturmaların daha itinalı yapılması, varsa bir suç kanıt ve belgelerden yola çıkarak yapılması beklentimizdir.

9- Yargıya güvenmekle birlikte Türkiye genelinde yürütülen soruşturma ve yargılama süreçlerinin ortaya çıkardığı güvensizlik ortamında mesleğimizi savunma konusundaki kararlılığımızı kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

AGC YÖNETİM KURULU